BLOG KANCELARII

To miejsce, gdzie chętnie dzielimy się z Tobą naszą wiedzą.
Znajdziesz tu między innymi:

Ciekawostki i aktualności ze świata prawa dla biznesu.
Informacje dotyczące najnowszych zmian w prawie.
Artykuły i treści eksperckie napisane przez naszych prawników.
Merytoryczne porady dla przedsiębiorców.
Newsy z życia kancelarii.
Zapraszamy do lektury!
NOWE ZASADY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 04.08.2020 / Bez kategorii

24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Za nowelizacją głosowało 280 posłów, przeciw było 164, a 3 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia […]

Czytaj dalej…

TARCZA 4.0 – URLOP PRZYMUSOWY
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 08.07.2020 / Bez kategorii

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. tarcza 4.0.  W związku z obowiązującym aktualnie stanem epidemii, przepisy nowej tarczy uprawniają obecnie pracodawcę, do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w terminie do 30 września. Niby […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID-19 – CZĘŚĆ III
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 28.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W odróżnieniu od dwóch poprzednich „Tarcz antykryzysowych” przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej popularnie „Tarczą antykryzysową 3.0” ukierunkowane są na przywrócenie jak najpełniejszego funkcjonowania postępowania sądów i organów administracji publicznej. Zmiany wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 nie ominęły także regulacji z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną przez Tarczę antykryzysową […]

Czytaj dalej…

KRÓTKI PORADNIK O TYM CO I JAK UZYSKAĆ Z ZUS W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ CZ. 2
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / / COVID-2019 Koronawirus

Przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej „Tarczą 3.0” wprowadziły kolejne zmiany w zakresie pomocy udzielanej przedsiębiorcom w postaci zwolnienia ze składek ZUS. Poniżej przedstawiamy kolejną część poradnika. Zwolnienie ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż […]

Czytaj dalej…

MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAŃSTWA ZA OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 21.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W polskim systemie prawnym od stosunkowo dawna istnieje podstawa prawna do ponoszenia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w postaci przepisów art. 417 i n. Kodeksu cywilnego. Regulacje te stały się przedmiotem wzmożonego zainteresowania po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii, którym wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu przez przedsiębiorców m.in.z branży gastronomicznej, rozrywkowej, kulturowej, sportowej i rekreacyjnej działalności […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID-19 – CZĘŚĆ II
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 18.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie „tarczą antykryzysową 2.0” wprowadza zapowiadane wcześniej zmiany w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, których brakowało w pierwotnej wersji „tarczy antykryzysowej”.  Zmiany te polegają przede wszystkim na dodaniu art. 15zzra do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 z 2 marca 2020 r., zgodnie z którym termin na ogłoszenie upadłości przez dłużnika (który zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego wynosi 30 dni od dnia, w którym wystąpiła […]

Czytaj dalej…

Bezpieczne powroty do pracy cz. 1
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 12.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Stopniowe odmrażanie gospodarki powoduje, iż dla wielu pracowników i pracodawców zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy. Jednakże, aby nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Państwowa Inspekcja Pracy zaleca wprowadzenie stosownych środków prewencyjnych i odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia. Po pierwsze, należy przeprowadzić identyfikację wszelkich zagrożeń i przeprowadzić ocenę ryzyka zakażeń w zakładzie […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Kworum, ograniczenia udziału w zgromadzeniu oraz odpowiedzialność za problemy techniczne
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 07.05.2020 / Bez kategorii

W tym artykule poruszę kwestię ustalania kworum, ograniczeń w zakresie udziału w zgromadzeniu w formie zdalnej oraz wyjaśnię kto ponosi odpowiedzialność za wystąpienie problemów technicznych podczas zdalnego odbywania zgromadzenia. Użyte w przepisie sformułowanie „udział w zgromadzeniu” jest niezwykle szerokie. Niezbędne jest zatem dokonanie jego zawężenia na potrzeby ustalania kworum. Choć można spotkać stanowiska przeciwne, to jednak właściwym wydaje się, iż do obliczenia kworum […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Forma i miejsce zwołania oraz sposoby komunikacji
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 30.04.2020 / Bez kategorii

W ostatnim artykule poruszyłam kwestię formy wyrażenia zgody przez wspólników na treść regulaminu odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym poruszę z kolei, kilka kwestii formalnych dotyczących zarówno formy zwołania takiego zgromadzenia jak i sposobów komunikacji elektronicznej oraz miejsca odbycia takiego zgromadzenia. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ. Wyrażenie zgody na treść regulaminu.
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 27.04.2020 / Bez kategorii

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany dotyczące odbywania zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to zarówno zgromadzeń zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. Zgromadzenie może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile umowa […]

Czytaj dalej…

KILKA PYTAŃ O … DALSZE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE EPIDEMII
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 20.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Otrzymujemy coraz więcej pytań o możliwości dalszego zatrudniania cudzoziemców w związku z obowiązującym nadal stanem epidemii. Klienci kancelarii pytają przede wszystkim czy można nadal zatrudniać obcokrajowców, którym skończył się legalny pobyt lub zezwolenie na pracę? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z tego zakresu. Czy pracownik cudzoziemiec, któremu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub w czasie stanu epidemii skończyła się ważność wizy krajowej […]

Czytaj dalej…

KILKA PYTAŃ O … BHP W DOBIE EPIDEMII
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 16.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Epidemia trwa, ale życie toczy się dalej. Klienci kancelarii coraz częściej pytają o praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie zagrożenia życia i zdrowia. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy pracodawca powinien zapewnić pracownikom maseczki i rękawiczki, a także inne środki ochrony przed kornawirusem? Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest także […]

Czytaj dalej…

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA SPOWODOWANE EPIDEMIĄ COVID-19
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 08.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Choć sama „tarcza kryzysowa”, czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie wprowadza zmian w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, nie oznacza to, że nie trwają prace legislacyjne zmierzające do uchronienia przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami nadciągającego kryzysu gospodarczego. Jak wynika z doniesień medialnych, aktualnie przygotowywany jest rządowy […]

Czytaj dalej…

KRÓTKI PORADNIK O TYM CO I JAK UZYSKAĆ Z ZUS W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 03.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W dobie epidemii i kryzysu gospodarczego Kancelaria LE przygotowała dla Państwa, krótki poradnik o tym jakie wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą Państwo uzyskać z ZUS. W imieniu naszych klientów złożyliśmy już kilkanaście wniosków o wsparcie. Zatem, zapraszamy do lektury. Zwolnienie ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla małych firm, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych do 9 osób Dla kogo? dla osób […]

Czytaj dalej…

JAK PRZETRWAĆ KORONAWIRUSA BĘDĄC PRACODAWCĄ ?
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 01.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W związku z aktualną, trudną sytuacją wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników, oprócz rozwiązań  wprowadzonych przyjętą dziś tarczą antykryzysową Kancelaria proponuje kilka rozwiązań, które mogą pomóc przetrwać pracodawcom i zminimalizować koszty utrzymania pracowników. Ogłosić przestój Kiedy? W każdym przypadku uznanym przez pracodawcę za konieczny np. gdy prowadzimy interesy w branży, w której nie ma możliwości zlecenia pracownikom pracy zdalnej (gastronomia, hotelarstwo, obsługa magazynów, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne […]

Czytaj dalej…

PRACA ZDALNA ZGODNA Z RODO
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 19.03.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Jak pracować zdalnie w sposób bezpieczny dla firmy? Jak zapewnić podczas pracy zdalnej ochronę tajemnicom przedsiębiorstwa, informacjom poufnym i danym osobowym. Oto kilka rekomendacji: Pracujmy zdalnie wyłącznie na służbowym komputerze, który zwykle ma silniejsze zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe niż nasz prywatny. Jeśli nie mamy komputera służbowego i używamy prywatnego sprzętu, zadbajmy o zainstalowanie na nim oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo (np. antywirus) oraz oprogramowania umożliwiającego zdalny […]

Czytaj dalej…

PRACA W CZASACH ZARAZY
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 17.03.2020 / COVID-2019 Koronawirus

CO WOLNO A CZEGO NIE? BADANIE TEMPERATURY Choć zdania w tej kwestii są w środowisku prawniczym podzielone, to Kancelaria stoi na stanowisku, iż w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego pracodawca jest w pełni uprawniony do przeprowadzania prewencyjnych kontroli temperatury u pracowników. INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O SYTUACJI W ZAKŁADZIE PRACY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ Uznać należ, iż pracownicy mają prawo wiedzieć o przypadkach zarażenia koronawirusem stwierdzonych wśród innych pracowników pracujących […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W POSTĘPOWANIU GOSPODARCZYM, CZYLI WRÓCIŁO STARE W NOWYM WYDANIU
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 17.12.2019 / Bez kategorii

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja procedury cywilnej, na mocy której powróciło postępowanie w sprawach gospodarczych. Powróciło, choć w nieco innym wydaniu niż to, które funkcjonowało do 2012 r. O tym co się zmieniło i jak w związku z tym przygotować się do ewentualnego procesu sądowego, poniżej.    Po pierwsze, należy pamiętać, że sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej […]

Czytaj dalej…

KARUZELA VAT – JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO UCZESTNICZENIA
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 13.11.2019 / Bez kategorii

Wydaje Ci się, że skoro uczciwie działasz na rynku, sprzedajesz i kupujesz towary, czy świadczysz usługi a także płacisz składki i podatki to problem karuzeli podatkowych Cię nie dotyczy? Myślisz, że „na karuzeli kręcą się” wyłącznie duże podmioty gospodarcze prowadzące transakcje na wielu rynkach i na szeroką skalę? Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz. W każdej chwili możesz stać się przypadkowym ogniwem tej wielkiej machiny. Wystarczy bowiem, że podmiot […]

Czytaj dalej…

NOWE obowiązki dla spółek
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 24.10.2019 / Bez kategorii

Od 13.10.2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  Co to oznacza dla spółek ? Dodatkowe nowe obowiązki dla większości spółek handlowych –  zgłaszanie danych o beneficjentach rzeczywistych, a jednocześnie powszechną możliwość zapoznania się z tymi danymi, które są publiczne i jawne. Kim jest beneficjent rzeczywisty? Chodzi o osoby fizyczne, które sprawują kontrole nad spółką, wywierając decydujący wpływ  na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Są to również osoby […]

Czytaj dalej…

+48731350777