POZNAJ ZESPÓŁ NASZEJ KANCELARII

Na czele kancelarii stoją dwie kobiety:
Anna Lulis i Bernardeta Eckhardt-Ćwik.

“Swoją karierę prawniczą od początku wiązałyśmy z dużym biznesem. Obie znamy go od podszewki – zaczynałyśmy karierę jako in-house lawyers. Zgodnie z naszym podejściem do życia, cenimy partnerstwo i otwartość. Za cel obrałyśmy bezpieczeństwo interesów firm, dla których pracujemy i spokój naszych klientów. Nie wyobrażamy sobie pracy w hermetycznej bańce prawniczego żargonu i dystansu. Stawiamy na autentyczność. Nasi Klienci bardzo to doceniają.”

Anna Lulis

Partner w Kancelarii Adwokaci Lulis, Eckhardt-Ćwik i Partnerzy. Absolwentka Wydziałów Prawa Université Libre de Bruxelles oraz Université Aix-Marseille oraz politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Institut d’Études Politiques w Aix-en-Provence. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Ze względu na posiadane doświadczenie zawodowe doradza klientom w zakresie prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Zabezpiecza interesy przedsiębiorców w ramach planowania spadkowego (sukcesja). W obszarze jej zainteresowań znajdują się także kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz e-commerce. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z prawa spółek, ochrony danych osobowych. W związku z biegłą znajomością języka francuskiego oraz angielskiego, prowadzi bieżącą obsługę klientów zagranicznych Kancelarii.

Kontakt:
+48 662 053 714
+48 71 73 74 377

Bernardeta Eckhardt-Ćwik

Partner w Kancelarii Adwokaci Lulis Eckhardt- Ćwik i Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych rynku kapitałowego oraz prawie spółek i prawie korporacyjnym. Posiada także bogate doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć. Jej praktyka obejmuje również prawo ochrony konkurencji i własności intelektualnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z prawa spółek, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz umów inwestycyjnych. Prowadzi bieżącą obsługę w języku angielskim.

Kontakt:
+48 605 309 996
+48 71 73 74 377

Maciej Gelner

attorney-at-law

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 2012/2013 uczestnik stypendium na Karl-Franzens-Universität w Grazu w ramach programu Erasmus. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii oraz świadczeniu pomocy prawnej dla cudzoziemców prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Ze względu na posiadane doświadczenie zawodowe doradza i występuje jako obrońca także w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Biegle w mowie i piśmie posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim językiem prawniczym. W stopniu komunikatywnym zna również języki niemiecki i włoski.

+48 731 350 777
+48 71 73 74 377

Łukasz Foligowski

attorney-at-law of counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze krajowych oraz transgranicznych transakcji fuzji i przejęć, także tworzeniem struktur ochrony majątku. Posiada doświadczenie w prawie nowych technologii. Ekspert w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rejestracji i obsługi spółek zagranicznych. W związku z biegłą znajomością angielskiego, prowadzi bieżącą obsługę klientów zagranicznych Kancelarii. Kieruje oddziałem Kancelarii w Warszawie.

+48 721 520 059