ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE, KTO PIERWSZY TEN LEPSZY?
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 19.01.2022 / Bez kategorii

Konkurencja nie śpi. Przekonał się o tym dotkliwie już nie jeden przedsiębiorca. Mało tego, w wielu przypadkach tę konkurencję wyhodował on sobie sam na własnej piersi. 

        Niejednokrotnie bywa tak, że nie zadbamy o rejestrację używanego przez nas i rozpoznawalnego znaku towarowego, uznając że jest to zbędny wydatek. 

Po jakimś czasie, okazuje się, że znak towarowy, od wielu lat kojarzony z naszym przedsiębiorstwem, został zgłoszony a nawet zarejestrowany przez Urząd Patentowy, ale na rzecz kogoś zupełnie innego. Tą osobą może być np. nasz były pracownik, nasz były wspólnik, nasz konkurent na danym rynku, w zasadzie każdy.

Osoby te mogą zgłosić znak np. w celu przejęcia klientów, pozbycia się konkurencji z rynku poprzez zablokowanie możliwości używania rozpoznawalnego znaku. Jest to typowe działanie w złej wierze. 

       Polska Ustawa – Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia „złej wiary”, z pomocą przychodzą nam natomiast orzeczenia sądów i trybunałów wskazujące, iż dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wtedy, gdy osoba zgłaszająca dokonuje tego nie po to aby tego znaku używać do oznaczenia swoich towarów, ale np. po to aby inny podmiot nie mógł używać znaku. Takie działanie może mieć na celu wymuszanie różnych ustępstw na przedsiębiorcach rzeczywiście zainteresowanych rejestracją znaku lub chęć uzyskiwania korzyści majątkowych poprzez udzielanie licencji, poprzez przekazanie autorskich praw majątkowych, wytaczanie powództw w celu uzyskania odszkodowań za naruszenie praw do znaku itp.

      Osoba, która zarejestrowała znak towarowy w złej wierze, nie musi nawet z niego korzystać, co więcej, nie musi nawet prowadzić działalności gospodarczej, by skutecznie uniemożliwiać korzystanie z niego innymi uprawnionym podmiotom. 

      Jak przeciwdziałać ? Po pierwsze już na wstępnym etapie rozpoznawalności własnej marki, gdy mamy zamiar rozwijania własnej działalności gospodarczej – dokonać rejestracji używanego przez nas znaku towarowego. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy zapobiegnie jego rejestracji przez podmiot nieuprawniony i zabezpieczy nas przed przykrymi konsekwencjami kradzieży marki. 

    Zgłoszenie znaku w złej wierze stanowi tzw. bezwzględną przeszkodę do rejestracji znaku. Zatem w przypadku gdy Urząd Patentowy posiada wiedzę, że znak towarowy został zgłoszony w złej wierze zobowiązany jest odmówić jego rejestracji. 

        Gdy jednak, pomimo zgłoszenia w złej wierze, znak towarowy zostanie zarejestrowany to możemy w Urzędzie Patentowym złożyć odpowiedni wniosek o unieważnienie takiego znaku. Będziemy musieli przy tym wskazać dowody na to, że znak ten był przez nas używany przed dokonaniem jego zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną. Warto zatem w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu, który przeprowadzi nas przez całą procedurę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.