Bezpieczne powroty do pracy cz. 1
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 12.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Stopniowe odmrażanie gospodarki powoduje, iż dla wielu pracowników i pracodawców zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy. Jednakże, aby nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Państwowa Inspekcja Pracy zaleca wprowadzenie stosownych środków prewencyjnych i odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia.

Po pierwsze, należy przeprowadzić identyfikację wszelkich zagrożeń i przeprowadzić ocenę ryzyka zakażeń w zakładzie pracy. Pozwoli to na właściwą ocenę sytuacji i odpowiednie dobranie środków bezpieczeństwa.

Po drugie należy przygotować plan działań, w którym zostaną uwzględnione przyjęte środki bezpieczeństwa zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa. Dobór środków i metod zależy decyzji pracodawcy, która powinna uwzględniać m.in. rodzaj pracy świadczonej przez pracowników, wiek zatrudnianych pracowników, ilość pomieszczeń w zakładzie pracy, sposoby przemieszczania się pracowników.

Po trzecie należy poinformować pracowników o wprowadzonych zmianach, zapoznać ich z nowymi procedurami, a w razie potrzeby zapewnić dodatkowe szkolenie.

Rodzaje środków zalecanych przez Państwową Inspekcję Pracy to:

 • dalsze zlecanie pracy zdalnej, a jeżeli nie jest to możliwe to oddzielenie stanowisk pracy przegrodami z elementów zwartych np. obudowy pleksiglasowe, w żadnym wypadku nie mogą to być np. przegrody z roślin doniczkowych;
 • w przypadku gdy nie można zastosować przegrody konieczne jest zapewnienie odległości pomiędzy pracownikami min 1,5 m;
 • wprowadzenie środków minimalizujących kontakty fizyczne pomiędzy pracownikami np. podczas spotkań, przerw;
 • zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy;
 • organizowanie przerw w taki sposób aby ograniczyć liczbę osób przebywających w danym pomieszczeniu w tym samym czasie;
 • wprowadzenie zmianowości na stanowiskach pracy;
 • zorganizowanie pracy w sposób zdalny dla pracowników znajdujących w grupie ryzyka (osoby starsze, osoby cierpiące na choroby przewlekłe, osoby w trakcie leczenia, kobiety w ciąży);
 • regularna wentylacja pomieszczeń, w których pracują pracownicy;
 • stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki, półmaseczki, płyny do dezynfekcji;
 • dezynfekowanie elementów środowiska pracy: blaty, klamki, poręcze, urządzenia itp.;
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal;
 • zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń, a przede wszystkim pomieszczeń sanitarnych;
 • wprowadzenie harmonogramów czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń;
 • zaopatrzenie koszy na śmieci w worki foliowe, tak aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością;

Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.