PRACA ZDALNA ZGODNA Z RODO
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 19.03.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Jak pracować zdalnie w sposób bezpieczny dla firmy? Jak zapewnić podczas pracy zdalnej ochronę tajemnicom przedsiębiorstwa, informacjom poufnym i danym osobowym.

Oto kilka rekomendacji:

 1. Pracujmy zdalnie wyłącznie na służbowym komputerze, który zwykle ma silniejsze zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe niż nasz prywatny.
 2. Jeśli nie mamy komputera służbowego i używamy prywatnego sprzętu, zadbajmy o zainstalowanie na nim oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo (np. antywirus) oraz oprogramowania umożliwiającego zdalny dostępu do systemu informatycznego pracodawcy (VPN).
 3. Używajmy wyłącznie służbowych kanałów komunikacji, tj. służbowej poczty elektronicznej, służbowego telefonu komórkowego do komunikacji z klientami, przełożonymi i współpracownikami.
 4. Korzystajmy wyłącznie z sieci internetowej zabezpieczonej hasłem. Unikajmy korzystania z publicznie dostępnych sieci wi-fi.
 5. Wszystkie dokumenty powinniśmy zapisywać bezpośrednio w firmowym systemie informatycznym. Do łączenia z nim (np. firmowym serwerem), używajmy bezpiecznych rozwiązań, takich jak wirtualna sieć prywatna (VPN) albo pulpit zdalny. W razie problemów technicznych z połączeniem, poprośmy informatyków o rozwiązanie problemu.
 6. Jeśli nie możemy połączyć się z firmowym systemem (np. serwerem), zapisujmy dane na bezpiecznym nośniku danych, a w ostateczności w pamięci naszych komputerów. Pamiętajmy jednak, żeby usunąć dane z pamięci prywatnych komputerów, po umieszczeniu ich systemie firmowym. 
 7. Nie ujawniajmy osobom trzecim loginów i haseł do komputerów służbowych i systemu.
 8. Korzystajmy z zabezpieczeń takich jak wygaszacz ekranu, zabezpieczenia antywirusowe, antyspamowe i wszelkie pozostałe.
 9. Stanowisko do pracy przygotujmy tak, aby osoby trzecie nie mogły widzieć nad czym pracujemy. Ustawmy w tym celu odpowiednio monitor albo zastosujmy nakładki na ekran.
 10. Nie przynośmy do domu dokumentacji papierowej z biura. Jeśli już jednak musimy to zrobić, poinformujmy przełożonego jakie dokumenty papierowe z biura są nam potrzebne. Ograniczmy to jednak jedynie do niezbędnych dokumentów.
 11. Wykonujmy pracę zdalną w miarę możliwości w jednym miejscu. Nie wynośmy bez potrzeby z domu komputera służbowego
 12. Jeśli mamy wątpliwości co do bezpieczeństwa pracy zdalnej dla ochrony tajemnic naszej firmy, skonsultujmy z przełożonym wykonanie konkretnych czynności. Wstrzymajmy się z kontynuowaniem działań co do których mamy wątpliwości do czasu uzyskania zgody przełożonego.
 13. Jeśli mamy problemy techniczne związane z pracą zdalną, zgłośmy je informatykowi. Jeśli informatyk uzna, że dla bezpieczeństwa pracy zdalnej musi zainstalować na naszym komputerze jakieś oprogramowanie (np. antywirusowe), pozwólmy mu na to. Dostępu do swojego komputera możemy udzielić informatykowi np. poprzez TeamViewer.
 14. Jeśli uważamy, że podczas pracy zdalnej dane osobowe, które przetwarzamy, nie są wystarczająco chronione, zgłośmy ten problem naszemu inspektorowi ochrony danych lub innemu specjaliście z tej dziedziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.