KATEGORIA: Bez kategorii

KIEDY PODRÓŻNY MA PRAWO DO DARMOWEGO ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ?
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 30.03.2022 / Bez kategorii

Aby zbadać, jakie prawa przysługują podróżnym w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, które uniemożliwiają im spędzenie wcześniej zaplanowanego urlopu, należy sięgnąć do przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. Art. 47 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że: Sytuacja międzynarodowa, z którą mieliśmy do czynienia zarówno w ostatnich latach (pandemia COVID-19), jak i obecnie (działania wojenne prowadzone w wyniku agresji […]

Czytaj dalej…

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE, KTO PIERWSZY TEN LEPSZY?
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 19.01.2022 / Bez kategorii

Konkurencja nie śpi. Przekonał się o tym dotkliwie już nie jeden przedsiębiorca. Mało tego, w wielu przypadkach tę konkurencję wyhodował on sobie sam na własnej piersi.          Niejednokrotnie bywa tak, że nie zadbamy o rejestrację używanego przez nas i rozpoznawalnego znaku towarowego, uznając że jest to zbędny wydatek.  Po jakimś czasie, okazuje się, że znak towarowy, od wielu lat kojarzony z naszym przedsiębiorstwem, został zgłoszony a nawet zarejestrowany przez Urząd Patentowy, ale na rzecz kogoś zupełnie […]

Czytaj dalej…

PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY JAKO „KONSUMENT”
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 09.11.2020 / Bez kategorii

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wprowadzające zmiany zarówno do Kodeksu cywilnego, jak i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W myśl wprowadzanych zmian, indywidualnym przedsiębiorcom zostaną przyznane niektóre uprawnienia przysługujące dotychczas wyłącznie konsumentom.  Najbardziej doniosłe dla jednoosobowych przedsiębiorców zmiany to w pierwszej kolejności objęcie ich ochroną […]

Czytaj dalej…

KRÓTKA RZECZ O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 27.08.2020 / Bez kategorii

W związku panującym aktualnie stanem epidemii przesunięciu uległy terminy do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zatem, firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (wg stanu na dzień 31 czerwca 2019 r.) oraz firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) mają obowiązek zawarcia umów o zarządzania PPK najpóźniej do dnia 27 października        2020 r. oraz umów na prowadzenie PPK najpóźniej […]

Czytaj dalej…

NOWE ZASADY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 04.08.2020 / Bez kategorii

24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Za nowelizacją głosowało 280 posłów, przeciw było 164, a 3 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia […]

Czytaj dalej…

TARCZA 4.0 – URLOP PRZYMUSOWY
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 08.07.2020 / Bez kategorii

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. tarcza 4.0.  W związku z obowiązującym aktualnie stanem epidemii, przepisy nowej tarczy uprawniają obecnie pracodawcę, do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w terminie do 30 września. Niby […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Kworum, ograniczenia udziału w zgromadzeniu oraz odpowiedzialność za problemy techniczne
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 07.05.2020 / Bez kategorii

W tym artykule poruszę kwestię ustalania kworum, ograniczeń w zakresie udziału w zgromadzeniu w formie zdalnej oraz wyjaśnię kto ponosi odpowiedzialność za wystąpienie problemów technicznych podczas zdalnego odbywania zgromadzenia. Użyte w przepisie sformułowanie „udział w zgromadzeniu” jest niezwykle szerokie. Niezbędne jest zatem dokonanie jego zawężenia na potrzeby ustalania kworum. Choć można spotkać stanowiska przeciwne, to jednak właściwym wydaje się, iż do obliczenia kworum […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Forma i miejsce zwołania oraz sposoby komunikacji
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 30.04.2020 / Bez kategorii

W ostatnim artykule poruszyłam kwestię formy wyrażenia zgody przez wspólników na treść regulaminu odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym poruszę z kolei, kilka kwestii formalnych dotyczących zarówno formy zwołania takiego zgromadzenia jak i sposobów komunikacji elektronicznej oraz miejsca odbycia takiego zgromadzenia. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ. Wyrażenie zgody na treść regulaminu.
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 27.04.2020 / Bez kategorii

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany dotyczące odbywania zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to zarówno zgromadzeń zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. Zgromadzenie może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile umowa […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W POSTĘPOWANIU GOSPODARCZYM, CZYLI WRÓCIŁO STARE W NOWYM WYDANIU
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 17.12.2019 / Bez kategorii

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja procedury cywilnej, na mocy której powróciło postępowanie w sprawach gospodarczych. Powróciło, choć w nieco innym wydaniu niż to, które funkcjonowało do 2012 r. O tym co się zmieniło i jak w związku z tym przygotować się do ewentualnego procesu sądowego, poniżej.    Po pierwsze, należy pamiętać, że sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej […]

Czytaj dalej…

KARUZELA VAT – JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO UCZESTNICZENIA
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 13.11.2019 / Bez kategorii

Wydaje Ci się, że skoro uczciwie działasz na rynku, sprzedajesz i kupujesz towary, czy świadczysz usługi a także płacisz składki i podatki to problem karuzeli podatkowych Cię nie dotyczy? Myślisz, że „na karuzeli kręcą się” wyłącznie duże podmioty gospodarcze prowadzące transakcje na wielu rynkach i na szeroką skalę? Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz. W każdej chwili możesz stać się przypadkowym ogniwem tej wielkiej machiny. Wystarczy bowiem, że podmiot […]

Czytaj dalej…

NOWE obowiązki dla spółek
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 24.10.2019 / Bez kategorii

Od 13.10.2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  Co to oznacza dla spółek ? Dodatkowe nowe obowiązki dla większości spółek handlowych –  zgłaszanie danych o beneficjentach rzeczywistych, a jednocześnie powszechną możliwość zapoznania się z tymi danymi, które są publiczne i jawne. Kim jest beneficjent rzeczywisty? Chodzi o osoby fizyczne, które sprawują kontrole nad spółką, wywierając decydujący wpływ  na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Są to również osoby […]

Czytaj dalej…

TRUDNE ŻYCIE NAJEMCY W CENTRUM HANDLOWYM
Autor: Anna Lulis / 22.10.2019 / Bez kategorii

Umowa najmu lokalu w centrum Handlowym jest umową specyficzną z prawnego punktu widzenia. Jej nazwa sugeruje co prawda, że nie różni się ona od klasycznej konstrukcji najmu uregulowanej w przepisach art. 659-692 Kodeksu Cywilnego, jednak nic bardziej mylnego – umowa najmu z Centrum Handlowym zawiera wiele postanowień, które nie mają zbyt wiele wspólnego ze zwykłym kodeksowym najmem jak choćby te dotyczące prac budowlanych lub […]

Czytaj dalej…

Założenie spółki przez internet
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / / Bez kategorii

Od 2012 r. polski ustawodawca umożliwia polskim przedsiębiorcom założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 15 stycznia 2015 r. także spółki jawnej i spółki komandytowej) poprzez portal S24. Metoda ta cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością. Poniżej prezentujemy główne korzyści płynące z założenia spółki w tym systemie teleinformatycznym. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Przygotowanie dokumentów koniecznych do założenia spółki w portalu (systemie) S24 oraz procedura rejestracji spółki […]

Czytaj dalej…

Program motywacyjny w sp. z o.o. – jak pozyskać i zatrzymać dobrych pracowników
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 04.04.2019 / Bez kategorii

Prawidłowo wdrożony program motywacyjny pozwala na pozyskanie i zatrzymanie dobrych pracowników. Jest to potężne narzędzie do budowania firmy ! Odpowiedni program motywacyjny działa jak magnes na pracowników. Jest atrakcyjny zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Rządzi się specyficznymi zasadami, a w umowach i regulaminach wymaga określonych sformułowań. Program – szyty na miarę Program motywacyjny, aby nie być tylko mitem o szklanych domach, musi spełniać swoja funkcję. Pracodawca już […]

Czytaj dalej…