KATEGORIA: Bez kategorii

TARCZA 4.0 – URLOP PRZYMUSOWY
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 08.07.2020 / Bez kategorii

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. tarcza 4.0.  W związku z obowiązującym aktualnie stanem epidemii, przepisy nowej tarczy uprawniają obecnie pracodawcę, do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w terminie do 30 września. Niby […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Kworum, ograniczenia udziału w zgromadzeniu oraz odpowiedzialność za problemy techniczne
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 07.05.2020 / Bez kategorii

W tym artykule poruszę kwestię ustalania kworum, ograniczeń w zakresie udziału w zgromadzeniu w formie zdalnej oraz wyjaśnię kto ponosi odpowiedzialność za wystąpienie problemów technicznych podczas zdalnego odbywania zgromadzenia. Użyte w przepisie sformułowanie „udział w zgromadzeniu” jest niezwykle szerokie. Niezbędne jest zatem dokonanie jego zawężenia na potrzeby ustalania kworum. Choć można spotkać stanowiska przeciwne, to jednak właściwym wydaje się, iż do obliczenia kworum […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Forma i miejsce zwołania oraz sposoby komunikacji
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 30.04.2020 / Bez kategorii

W ostatnim artykule poruszyłam kwestię formy wyrażenia zgody przez wspólników na treść regulaminu odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym poruszę z kolei, kilka kwestii formalnych dotyczących zarówno formy zwołania takiego zgromadzenia jak i sposobów komunikacji elektronicznej oraz miejsca odbycia takiego zgromadzenia. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ. Wyrażenie zgody na treść regulaminu.
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 27.04.2020 / Bez kategorii

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany dotyczące odbywania zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to zarówno zgromadzeń zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. Zgromadzenie może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile umowa […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W POSTĘPOWANIU GOSPODARCZYM, CZYLI WRÓCIŁO STARE W NOWYM WYDANIU
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 17.12.2019 / Bez kategorii

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja procedury cywilnej, na mocy której powróciło postępowanie w sprawach gospodarczych. Powróciło, choć w nieco innym wydaniu niż to, które funkcjonowało do 2012 r. O tym co się zmieniło i jak w związku z tym przygotować się do ewentualnego procesu sądowego, poniżej.    Po pierwsze, należy pamiętać, że sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej […]

Czytaj dalej…

KARUZELA VAT – JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO UCZESTNICZENIA
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 13.11.2019 / Bez kategorii

Wydaje Ci się, że skoro uczciwie działasz na rynku, sprzedajesz i kupujesz towary, czy świadczysz usługi a także płacisz składki i podatki to problem karuzeli podatkowych Cię nie dotyczy? Myślisz, że „na karuzeli kręcą się” wyłącznie duże podmioty gospodarcze prowadzące transakcje na wielu rynkach i na szeroką skalę? Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz. W każdej chwili możesz stać się przypadkowym ogniwem tej wielkiej machiny. Wystarczy bowiem, że podmiot […]

Czytaj dalej…

NOWE obowiązki dla spółek
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 24.10.2019 / Bez kategorii

Od 13.10.2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  Co to oznacza dla spółek ? Dodatkowe nowe obowiązki dla większości spółek handlowych –  zgłaszanie danych o beneficjentach rzeczywistych, a jednocześnie powszechną możliwość zapoznania się z tymi danymi, które są publiczne i jawne. Kim jest beneficjent rzeczywisty? Chodzi o osoby fizyczne, które sprawują kontrole nad spółką, wywierając decydujący wpływ  na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Są to również osoby […]

Czytaj dalej…

TRUDNE ŻYCIE NAJEMCY W CENTRUM HANDLOWYM
Autor: Anna Lulis / 22.10.2019 / Bez kategorii

Umowa najmu lokalu w centrum Handlowym jest umową specyficzną z prawnego punktu widzenia. Jej nazwa sugeruje co prawda, że nie różni się ona od klasycznej konstrukcji najmu uregulowanej w przepisach art. 659-692 Kodeksu Cywilnego, jednak nic bardziej mylnego – umowa najmu z Centrum Handlowym zawiera wiele postanowień, które nie mają zbyt wiele wspólnego ze zwykłym kodeksowym najmem jak choćby te dotyczące prac budowlanych lub […]

Czytaj dalej…

Założenie spółki przez internet
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / / Bez kategorii

Od 2012 r. polski ustawodawca umożliwia polskim przedsiębiorcom założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 15 stycznia 2015 r. także spółki jawnej i spółki komandytowej) poprzez portal S24. Metoda ta cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością. Poniżej prezentujemy główne korzyści płynące z założenia spółki w tym systemie teleinformatycznym. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Przygotowanie dokumentów koniecznych do założenia spółki w portalu (systemie) S24 oraz procedura rejestracji spółki […]

Czytaj dalej…

Program motywacyjny w sp. z o.o. – jak pozyskać i zatrzymać dobrych pracowników
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 04.04.2019 / Bez kategorii

Prawidłowo wdrożony program motywacyjny pozwala na pozyskanie i zatrzymanie dobrych pracowników. Jest to potężne narzędzie do budowania firmy ! Odpowiedni program motywacyjny działa jak magnes na pracowników. Jest atrakcyjny zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Rządzi się specyficznymi zasadami, a w umowach i regulaminach wymaga określonych sformułowań. Program – szyty na miarę Program motywacyjny, aby nie być tylko mitem o szklanych domach, musi spełniać swoja funkcję. Pracodawca już […]

Czytaj dalej…

+48731350777