Obszary naszej specjalizacji

Jesteśmy kancelarią stworzoną dla biznesu. Kompleksowo dbamy o interesy naszych klientów. Śledzimy wszelkie zachodzące w prawie zmiany i przygotowujemy do nich z wyprzedzeniem. Sprawy, które prowadzimy mają dla nas najwyższy priorytet.

Klienci z tego sektora są dla nas niezwykle ważni. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy jako in-house, wiemy dobrze, jak funkcjonują spółki handlowe i z jakimi problemami mierzą się na co dzień. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie zaoferować im kompleksowe wsparcie.

 • Tworzymy umowy/statuty spółek prawa handlowego tj. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska
 • Obsługujemy zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu, rad nadzorczych
 • Wspieramy procesy zakładania i likwidacji spółek, przekształcenia, fuzji oraz podziałów
 • Sporządzamy raporty due diligence, tj. audyty prawne spółek prawa handlowego
 • Pomagamy w przeprowadzeniu procesów podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
 • Zapewniamy wsparcie prawne przy procesie sprzedaży spółki
Osoby do kontaktu:

Dobrze skonstruowana umowa to najskuteczniejsze zabezpieczenie prawne, niezależnie od sytuacji. Odpowiadamy za przygotowanie następujących dokumentów:

 • umowy najmu (w tym umowy najmu w Galeriach Handlowych)
 • umowy inwestycyjne
 • umowy o zakazie konkurencji
 • umowy współpracy
 • umowy dostawy
 • umowy pośrednictwa i umowy agencyjne
 • umowy bankowe i leasingowe
 • umowy konsorcjum
 • umowy franczyzowe
 • wszelkie umowy handlowe (nazwane i nienazwane)
Osoby do kontaktu:

Rozporządzenie RODO, które zaczęło obowiązywać w maju 2018 roku, wprowadziło sporo zmian w procedurach ochrony danych osobowych. Do nowych przepisów musi dostosować się każdy podmiot przetwarzający dane osobowe. To spore wyzwanie, szczególnie dla dużych przedsiębiorców, zatrudniających często kilkuset pracowników. Nasza kancelaria oferuje przedsiębiorcom kompleksową pomoc prawną także w tym obszarze.

 • Tworzymy procedury i polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych
 • Szkolimy naszych klientów z zakresu ochrony danych
 • Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • Tworzymy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Tworzymy rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Przygotowujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Wspieramy w obsłudze wniosków osób, których dane dotyczą
 • Reprezentujemy naszych klientów w czasie kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych z zakresu roszczeń dotyczących danych osobowych (procesy cywilne, administracyjne, karne)
 • Przygotowujemy regulaminy, polityki prywatności oraz klauzule na strony internetowe
Osoby do kontaktu:

W firmach z branży budowlanej występuje sporo sytuacji, w których niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna. Kancelaria Lulis Eckhardt oferuje klientom z tego sektora szereg następujących usług:

 • Tworzymy umowy o roboty budowlane, deweloperskie
 • Kompleksowo wspieramy firmy w procesie inwestycyjnym
 • Reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi
 • Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości i sporządzamy raporty due diligence
Osoba do kontaktu:

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Internecie muszą być przygotowani na szereg roszczeń ze strony konsumentów dotyczących np. reklamacji. Dla właścicieli sklepów internetowych i innych klientów z branży e-commerce również oferujemy kompleksowe doradztwo i pomoc prawną min.

 • Tworzymy regulaminy, polityki prywatności oraz klauzule na: portal internetowy, sklep, aplikacje mobilną
 • Specjalizujemy się w obsłudze trudnych roszczeń konsumenckich (reklamacje, zwroty, odstąpienia od umowy)
 • Doradzamy, jak stworzyć i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie serwisów i portali internetowych B2B i B2C (w tym regulaminy świadczenia usług)
 • Podpowiadamy naszym klientom jak chronić prawa autorskie i prawa własności przemysłowej oraz jak bronić się przed czynami nieuczciwej konkurencji w Internecie
 • Wspieramy i reprezentujemy w sporach domenowych
Osoby do kontaktu:

Obecność na rynku kapitałowym to wyzwanie dla każdej spółki. Procesy związane z wejściem i utrzymaniem się na tym rynku wymagają bieżącego wsparcia od strony prawnej. Kancelaria Lulis Eckhardt zapewnia swoim klientom pełną obsługę w tym zakresie.

 • Przygotowujemy naszych klientów do debiutu na giełdzie (IPO)
 • Prowadzimy przekształcenia firm w spółki akcyjne
 • Sporządzamy raporty due diligence
 • Przygotowujemy prywatne i publiczne oferty emisji akcji, obligacji
 • Wspieramy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych
 • Reprezentujemy spółki przed KNF, KDPW, Giełdą
 • Realizujemy transakcje wykorzystujące dłużne papiery wartościowe
 • Reprezentujemy akcjonariuszy, a także spółki w sporach korporacyjnych
Osoba do kontaktu:

Ochrona praw autorskich, ochrona wizerunku czy też ochrona prawa do nazwy – to tylko niektóre z obszarów, które wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Na każdym polu dbamy o interesy klientów, zapewniając kompleksowo zabezpieczenie ich praw.

 • Pomagamy klientom chronić ich prawa autorskie
 • Odpowiadamy za ochronę sądową i dochodzenie roszczeń
 • Doradzamy w jaki sposób chronić patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe
 • Zajmujemy się ochroną know-how
 • Zabezpieczamy prawo do firmy (nazwy)
 • Odpowiadamy za procesy komercjalizacji i ochrony wizerunku oraz dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
Osoby do kontaktu:

Z konkurencją mierzy się praktycznie każdy przedsiębiorca, bez względu na branżę. Nasza kancelaria pomaga swoim klientom w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Wspieramy firmy w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji (również w Internecie)
 • Weryfikujemy umowy i regulaminy pod kątem ich zgodności z prawem konsumenckim (świadczenie usług drogą elektroniczną)
 • Chronimy zbiorowe interesy konsumentów
 • Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed UOKiK
Osoba do kontaktu:

Kancelaria świadczy usługi rejestracji i obsługi korporacyjnej spółek zagranicznych. Świadcząc usługi dla tej grupy klientów współdziałamy ściśle z zagranicznymi kancelariami prawnymi i biurami rachunkowymi. W tym obszarze oferujemy szereg następujących usług:

 • Rejestrujemy spółki zagraniczne;
 • Przeprowadzamy zmiany w spółkach, takie jak: zmiany wspólników, zmiany w składzie zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana nazwy i inne;

Lista spółek: bułgarskie, czeskie, węgierskie, słowackie, łotewskie, estońskie, maltańskie, cypryjskie, offshore (raje podatkowe), brytyjskie

Osoby do kontaktu:

Międzynarodowe prawo podatkowe to dziedzina prawa ulegająca istotnym i głębokim zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dynamika zachodzących zmian w tym sektorze wymaga uwzględniania wielu regulacji krajowych i europejskich podczas planowania działalności i wykonywania transakcji międzynarodowych. Lulis Eckhardt oferuje kompleksowe wsparcie w tym zakresie:

 • Planowanie podatkowe z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych
 • Zmiana rezydencji podatkowej
 • Określanie miejsca opodatkowania przychodu na podstawie właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Analiza spełniania przesłanek polskiej rezydencji podatkowej oraz nadzorujemy proces powstawania zakładu przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce
 • Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowane (CFC)
 • Klauzula o unikaniu opodatkowania (GAAR)
 • Podatek u źródła (witholding tax) od niektórych rodzajów transakcji z podmiotami zagranicznymi
 • Opodatkowanie transakcji ze spółkami zarejestrowanymi w rajach podatkowych (spółki offshore)
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, opinii zabezpieczających
 • Uzyskiwanie certyfikatów rezydencji podatkowej w Polsce i za granicą (tax residence certificate, fiscal residene certificate)
Osoba do kontaktu:

Realizujemy usługi doradczą w dziedzinie postępowań karno-gospodarczych osób o wysokim statusie ekonomicznym i społecznym: white-collar crime (przestępstwa białych kołnierzyków). Doradzamy w zakresie:

 • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych
 • niegospodarności, w tym nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków
 • przestępstw na szkodę wierzycieli i kontrahentów, w tym na rzecz osób pokrzywdzonych takimi
 • przestępstwami

 • zarzutów przestępstw kredytowych
 • zarzutów nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, w tym dokumentacji
 • podatkowej

 • zarzutów korupcji menedżerskiej
 • zarzutów dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów
Osoba do kontaktu:

Dzięki naszemu wsparciu, skutecznie unikną Państwo problemów prawnych związanych z prawem najnowszych technologii. Proponujemy rozwiązania elastyczne, dedykowane różnym branżom i formom działalności:

BRANŻA IT

 • Przygotowanie umów i regulaminów, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, licencyjnych na oprogramowanie, o udostępnienie oprogramowania, umów outsourcingowych i utrzymaniowych, gwarancyjnych i serwisowych
 • Doradztwo w zakresie najmu sprzętu z wbudowanym oprogramowaniem, leasing i inne formy finansowania nabycia oprogramowania, dzierżawa majątkowych praw autorskich

STARTUP

 • Zakładanie spółek oraz struktur pod inwestycje, obsługa inwestycji, przygotowywanie umów min. inwestycyjnych.

BLOCKCHAIN I KRYPTOWALUTY

 • Doradztwo prawne i podatkowe z zakresu kryptowalut i technologii blockchain pozwalające minimalizować ryzyko inwestorów.
Osoby do kontaktu:

Przeprowadzamy u naszych Klientów audyty prawne podczas których identyfikujemy obszary ryzyka i doradzamy przedsiębiorcom w jaki sposób można je wyeliminować. Weryfikujemy także, czy działalność jest prowadzona zgodnie z prawem.

Jakie korzyści niesie ze sobą audyt prawny biznesu:

 • ocenę pozwalającą zidentyfikować obszary ryzyka i otrzymanie rekomendacji w celu ich zminimalizowania (rekomendacje organizacyjne i prawne)
 • możliwość zabezpieczenia planowanych transakcji, przedsięwzięć
 • możliwość zabezpieczenia własnego majątku, przed ewentualnymi  skutkami realizacji transakcji obarczonych ryzykiem
 • ochrona prawna

Prowadzimy audyt prawny biznesu prowadzony nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, lecz także w celu  zabezpieczenia kluczowych interesów przedsiębiorstwa. Przegląd obejmuje zarówno obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz sferę  korporacyjną.

Wymiernym efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport, który zawiera:

 • opis aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • wskazanie obszarów potencjalnego ryzyka (min: klauzule niedozwolone w umowach, brak regulaminów, zgód, uchwał, postanowienia w zawartych umowach, postanowienia umowne, które tylko pozornie zabezpieczają, brak dywersyfikacji ryzyka prawnego i organizacyjnego),
 • propozycje zmian prawnych i organizacyjnych.

Częste zmiany w polskim prawodawstwie powodują, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa narażone są na mimowolne naruszanie obowiązujących norm, co może powodować daleko idące sankcje cywilne, administracyjne i karne, również o charakterze finansowym.

Przeprowadzone przez nas audyty prawne, pokazały, że często przedsiębiorcy nie byli nawet świadomi, że naruszali prawo, uważali też, że pewne wymogi ich nie dotyczą. Zaangażowanie zewnętrznego audytora pozwala uzyskać obiektywną opinię na temat działania przedsiębiorstwa, uzupełnioną o specjalistyczne porady uwzględniające bieżące wymogi prawne i sytuację gospodarczą.

Osoba do kontaktu:

Dziedziczenie firmy na skutek śmierci przedsiębiorcy wcale nie musi oznaczać konfliktów rodzinnych, problemów z pracownikami, wspólnikami, wierzycielami czy kredytującym bankiem. Każdy świadomy przedsiębiorca, obojętnie w jakiej formie prowadzi działalność, powinien już za swojego życia zadbać by odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę i rodzinę, zapewniając płynną sukcesję przedsiębiorstwa oraz eliminując sytuacje krytyczne, które da się przewidzieć z wyprzedzeniem.

Pomagamy przedsiębiorcom przygotować indywidualne rozwiązania w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa na wypadek ich śmierci. Nasze działania uzależnione są od formy prowadzonej działalności gospodarczej (indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa), a wszelkie operacje prawne poprzedza wnikliwy audyt.

 • przeprowadzamy audyt dokumentacji firmowej oraz spotkania konsultacyjne z klientem
 • opracowujemy projekty niezbędnych dokumentów (umowy i statuty spółek, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia lub zachowku, pełnomocnictwa)
 • koordynujemy podpisanie dokumentów u notariusza
 • przygotowujemy wnioski w zakresie rejestracji dokonanych zmian (KRS itp.)

Wierzymy, że świadome ułożenie swoich spraw za życia, pomoże w utrzymaniu działalności przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy i wyeliminowaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy rodziną lub wspólnikami.

Osoba do kontaktu:

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 r. wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. RODO określiło maksymalny poziom kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, które mogą sięgnąć nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy.

Pomagamy przedsiębiorcom dostosować się do RODO. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, a przy ustaleniu zakresu usług i ich wycenie uwzględniamy specyfikę danej organizacji. Każde wdrożenie poprzedzamy wnikliwym audytem procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z RODO.

 • przeprowadzamy analizę ryzyka w celu jego identyfikacji i doboru adekwatnych środków ochrony
 • dokonujemy oceny skutków dla ochrony danych osobowych jeśli jest ona wymagana lub jeśli rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
 • analizujemy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych funkcjonującą w przedsiębiorstwie i w razie konieczności przedstawiamy propozycje zmian
 • opracowujemy procedury, regulaminy, klauzule, polityki, wzory umów, rejestrów zapewniające zgodność z wymogami RODO
 • szkolimy pracowników firm w zakresie ochrony danych osobowych oraz postępowania z dokumentacją RODO
 • pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych
 • asystujemy przy kontrolach Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba do kontaktu:

Zapewniamy kompleksową i inerdyscyplinarną pomoc. Na terenie Wrocławia, na indywidualnych warunkach, oferujemy obsługę:

 • kancelarii notarialnej
 • kancelarii księgowej
 • biegłego rewidenta
 • doradcy podatkowego
 • rzecznika patentowego
 • tłumaczy przysięgłych
 • mediatorów
 • psychologów biznesu

W kooperacji z zagranicznymi kancelariami zapewniamy wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych usługami prawnymi za granicą: w Czechach, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Estonii, na Słowacji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania lub doradzimy w Państwa sprawie – z pewnością zaproponujemy najlepsze z możliwych rozwiązań! Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.