Ochrona sygnalistów.
Nowy obowiązek prawny

Dobrze poukładana firma to taka, w której panuje porządek
prawny. Pomożemy Ci go osiągnąć i być na bieżąco

z obowiązującymi przepisami.

Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów
oraz jej implementacja w Polsce nakłada na pracodawcę obowiązek przygotowania i wprowadzenia wewnętrznego systemu przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa. Każda zatrudniona osoba, która chce zgłosić nieprawidłowość w miejscu pracy, powinna mieć zagwarantowaną taką możliwość.

Dyrektywa zakłada wiele wymiarów ochrony: naruszenie może być zgłoszone zarówno wewnątrz organizacji, jak i do organów publicznych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

01
Kogo
dotyczy

Nowy obowiązek prawny dotyczy wszystkich podmiotów prawnych i publicznych, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia). Bez względu na wielkość firmy, przepisy obejmują także organizacje działające w obszarze usług, produktów, rynków finansowych, transportu i ochrony środowiska.

02
Co należy
przygotować?

Ustalenie procedur, określenie kanałów, przygotowanie instrukcji. Doskonale wiemy, że nowe przepisy to nowe wyzwania dla firmy. Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Pomożemy w zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności danych.

Posiadamy doświadczenie
w tworzeniu procedur wewnętrznych dla przedsiębiorców, wiemy jak to zrobić w sposób przejrzysty, zrozumiały i skuteczny

03
Nasze obszary wsparcia

Powiedz nam, jak działasz. Na podstawie wypełnionego kwestionariusza zyskamy wgląd w stosowane przez Twoją firmę rozwiązania. I przejdziemy do działania. Zaprojektujemy dla Ciebie proces obiegu zgłoszeń: od początku do końca. Ustalimy kanały dokonywania zgłoszeń i wesprzemy Cię w określeniu struktur oraz kompetencji osób odpowiedzialnych za obsługę całego obszaru.

Ułatwiamy przejście przez wszystkie formalności. W ramach współpracy przygotujemy dla Ciebie dokumentację zgodną z wymogami ustawy i przedstawimy praktyki ochrony sygnalistów. Opracujemy procedurę zgłaszania naruszeń i podejmowania dalszych działań. Otrzymasz od nas również profesjonalną instrukcję dotyczącą prowadzenia działań wyjaśniających.

Prawo praktykujemy od lat, dlatego w adaptacji nowych regulacji wesprzemy Cię w praktyce. Podczas szkoleń i warsztatów odpowiemy na pytania i wyposażymy Twój zespół w niezbędną wiedzą o ochronie sygnalistów oraz przeciwdziałaniu odwetom.

Skomplikowany język? Nie u nas. W ramach współpracy przygotujemy dla Twoich pracowników przejrzyste instrukcje i w jasny sposób podsumujemy proces wdrażania procedur.

Podstawą dobrze funkcjonujących procedur są odpowiednie narzędzia. Oferujemy bezpieczny i szyfrowany system przyjmowania i procedowania zgłoszeń w Twojej firmie.

Dobre partnerstwo nie kończy się z ostatnim podpisem. Po wdrożeniu wszystkich procedur możesz wciąż na nas liczyć. Proponujemy abonamentową formę wstępnej analizy zgłoszeń (pogotowie compliance) oraz wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

04
Sygnanet – narzędzie do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach 

Szyfrowany i bezpieczny system informatyczny online do przyjmowania i procedowania zgłoszeń o nieprawidłowościach zapewnia pełną poufność treści zgłoszeń oraz przekazanych załączników.

System umożliwia dwustronną komunikację (także z anonimowym sygnalistą), prowadzenie rejestru spraw oraz kontrolę dostępu.

Narzędzie spełnia wszystkie wymogi prawne, automatyzuje procesy, zabezpiecza dane
 i informacje. Jest bardzo proste w obsłudze
i gotowe do działania w klika minut.

Bezpieczeństwo zgłoszeń:

  • Treści zgłoszenia są szyfrowane (na urządzeniu zgłaszającego).
  • Odszyfrowanie zgłoszenia możliwe jest
wyłącznie przez ustalonego odbiorcę.
  • Zgłoszenia z urządzenia sygnalisty przekazywane
są na serwer w szyfrowanym pliku.
05
Wdrożenie narzędzia do przyjmowania i obsługi zgłoszeń

Sygnanet jest częścią spółki technologicznej Specfile Project. Twórcy rozwiązania mają duże doświadczenie w branży cyberbezpieczeństwa. Od ponad 20 lat z sukcesami tworzą narzędzia internetowe wykorzystywane w Polsce. W portfolio firmy znajdują się takie rozwiązania jak Przelewy24, Bilety24, Specfile czy Specprawnik. Sygnanet to cały ekosystem whistleblowingowy, stworzony z myślą o spełnieniu wszystkich potrzeb organizacji. 

Wraz z poufnym kanałem do przyjmowania zgłoszeń, Zespół Sygnanet przygotował pełen pakiet wdrożeniowy, który pozwoli wyeliminować obawy związane z wdrożeniem nowego prawa w organizacjach:   

  • Wzór procedury wewnętrznej, który z łatwością można dostosujesz do swoich potrzeb – dokument został stworzony przez prawnika specjalizującego się w temacie sygnalistów,
  • eksperckie szkolenie wideo dla pracowników dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów,
  • platformę wdrożeniową z materiałami edukacyjnymi dla odbiorców zgłoszeń (w tym Akademię Wiedzy prowadzoną przez ekspertów z branży prawnej, RODO i compliance), 
  • materiały edukacyjne dla pracowników oraz bezpłatne wsparcie prawne dla nich,
  • dedykowanego opiekuna klienta.

Sygnanet to uniwersalny system odpowiedni dla każdej branży. Obecnie korzysta z niego ponad 150 firm i instytucji: od banków, instytucji finansowych, pośredników płatności, przez uczelnie oraz urzędy, po firmy produkcyjne i technologiczne. 

Aby sprawdzić system, możesz bezpłatnie przetestować narzędzie. W tym celu wejdź na stronę https://app.sygnanet.pl/pl/user/register i zarejestruj firmę. Na podany w trakcie rejestracji adres zostanie wysłany link aktywacyjny. Ustal hasło do logowania i odszyfrowywania wiadomości o naruszeniach, adres (link) do formularza zgłoszeniowego oraz podaj dane firmy. Rejestracja w systemie zajmuje około 5 minut.

06
Funkcjonalność
Anonimowość i kontakt z sygnalistą
Szyfrowany, intuicyjny
i bezpieczny interfejs użytkownika
Bezpieczeństwo Klienta na wypadek kontroli
i procesów sądowych
07
Korzyści
Zgodność
z prawem 
Bezpieczeństwo
danych
Efektywne
zarządzanie
Raporty generowane

w czasie w czasie
rzeczywistym
Należyta
staranność
dokumentacji
08

Kontakt