E-commerce,
Cyberbezpieczeństwo,
Compliance

Świadomie kształtuj swój biznes.
Skorzystaj z naszej wiedzy.

Regulaminy e-commerce

Prawidłowo skonstruowany regulamin www to must-have każdego świadomego biznesu online.  Opracowujemy ogólne warunki sprzedaży, świadczenia usług, przyznawania rabatów. Konstruujemy regulaminy konkursów, przeprowadzania aukcji internetowych
i kodeksy dobrych praktyk.

Regulacje w zakresie ochrony danych osobowych (RODO

Według zasady rozliczalności, każdy przedsiębiorca ma obowiązek wykazać przepływ danych osobowych przez swoją firmę – zgodnie 
z obowiązującym prawem. Posiadamy duże doświadczenie w wdrażaniu RODO w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak również
w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych. Przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania
z prawem, audyty powdrożeniowe. Prowadzimy szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych.

AML

Wdrażamy regulacje AML u podmiotów zobowiązanych do przestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. Pomagamy tworzyć proste i jasne instrukcje oraz procedury w tym zakresie. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed GIIF (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej). Prowadzimy szkolenia z tego zakresu. Tworzymy odpowiednie klauzule AML w umowach handlowych oraz regulaminach.

Sygnaliści

Wdrażamy w firmach regulacje i procedury dotyczące ochrony sygnalistów. Prowadzimy szkolenia oraz wewnętrzne kampanie informacyjne z tego zakresu.

Każda firma posiada niesamowicie cenne wewnętrzne dane. Często wrażliwe i poufne. Nie każda jednak odpowiednio dba o ich bezpieczeństwo. Jako firma prawnicza doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. I wiemy, jak pomóc. Z myślą o ochronie interesów i danych naszych Klientów zapewniamy:

Audyty zgodności

Identyfikując regulacje prawne dotyczące działalności Klienta (wynikające z obowiązujących przepisów, rekomendacji i wytycznych).

Reprezentację Klienta

w postępowaniach w sprawie wydania decyzji 
o uznaniu za operatorów usług kluczowych, a także w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych 
(w tym dotyczących kar pieniężnych).

Pełną zgodność

wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i pomoc w ich wdrożeniu.

Wypracowanie modelu współpracy

ukierunkowanego na dbałość o odpowiednią relację z kontrahentami (zamawiającymi, dostawcami IT) oraz pracownikami.

Doradztwo

w przypadkach identyfikacji incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa.

Pomoc w prowadzeniu postępowań

w sprawach dochodzenia roszczeń wobec sprawców incydentów cyberbezpieczeństwa.

Specjalistyczne szkolenia

z obszaru cyberbezpieczeństwa, które umożliwią poznanie i zrozumienie zagrożeń oraz sposoby ich przeciwdziałania.

Skontaktuj się z nami.
Porozmawiajmy, poznajmy się.

Masz pytania? Pytaj! Masz wątpliwości? Pisz! Potrzebujesz pomocy prawnej? Daj nam znać! Wypełnij formularz. Odezwiemy się tak szybko, jak to możliwe.