COVID-2019 - koronawirus

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w tym trudnym czasie.

Poniżej znajdziecie Państwo wpisy odnośnie postępowania prawnego podczas epidemii koronawirusa COVID-19.

Nasza kancelaria służy pomocą wszelkim podmiotom potrzebującym pomocy w tym trudnym czasie.

Prosimy o kontakt bezpośredni:

kancelaria@luliseckhardt.com

lub telefonicznie:

+48 731 350 777

KRÓTKI PORADNIK O TYM CO I JAK UZYSKAĆ Z ZUS W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ CZ. 2
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 28.05.20 / COVID-2019 Koronawirus

Przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej „Tarczą 3.0” wprowadziły kolejne zmiany w zakresie pomocy udzielanej przedsiębiorcom w postaci zwolnienia ze składek ZUS. Poniżej przedstawiamy kolejną część poradnika. Zwolnienie ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż […]

Czytaj dalej…

MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAŃSTWA ZA OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 21.05.20 / COVID-2019 Koronawirus

W polskim systemie prawnym od stosunkowo dawna istnieje podstawa prawna do ponoszenia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w postaci przepisów art. 417 i n. Kodeksu cywilnego. Regulacje te stały się przedmiotem wzmożonego zainteresowania po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii, którym wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu przez przedsiębiorców m.in.z branży gastronomicznej, rozrywkowej, kulturowej, sportowej i rekreacyjnej działalności […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID-19 – CZĘŚĆ II
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 18.05.20 / COVID-2019 Koronawirus

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie „tarczą antykryzysową 2.0” wprowadza zapowiadane wcześniej zmiany w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, których brakowało w pierwotnej wersji „tarczy antykryzysowej”.  Zmiany te polegają przede wszystkim na dodaniu art. 15zzra do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 z 2 marca 2020 r., zgodnie z którym termin na ogłoszenie upadłości przez dłużnika (który zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego wynosi 30 dni od dnia, w którym wystąpiła […]

Czytaj dalej…

Bezpieczne powroty do pracy cz. 1
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 12.05.20 / COVID-2019 Koronawirus

Stopniowe odmrażanie gospodarki powoduje, iż dla wielu pracowników i pracodawców zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy. Jednakże, aby nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Państwowa Inspekcja Pracy zaleca wprowadzenie stosownych środków prewencyjnych i odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia. Po pierwsze, należy przeprowadzić identyfikację wszelkich zagrożeń i przeprowadzić ocenę ryzyka zakażeń w zakładzie […]

Czytaj dalej…

KILKA PYTAŃ O … DALSZE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE EPIDEMII
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 20.04.20 / COVID-2019 Koronawirus

Otrzymujemy coraz więcej pytań o możliwości dalszego zatrudniania cudzoziemców w związku z obowiązującym nadal stanem epidemii. Klienci kancelarii pytają przede wszystkim czy można nadal zatrudniać obcokrajowców, którym skończył się legalny pobyt lub zezwolenie na pracę? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z tego zakresu. Czy pracownik cudzoziemiec, któremu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub w czasie stanu epidemii skończyła się ważność wizy krajowej […]

Czytaj dalej…

+48731350777