10 ZASAD POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI
Autor: Anna Lulis / 28.02.2019 / RODO, Wiedza
  1. Pamiętaj, aby zawsze weryfikować nośniki danych, jakie podłączasz do swojego komputera i oprogramowanie jakie instalujesz. Nigdy nie używaj nośników ani nie instaluj oprogramowania niewiadomego pochodzenia. Usuwaj dane z uszkodzonych nośników. To w cyberprzestrzeni kryją się największe zagrożenia dla danych, które przetwarzasz.
  2. Obowiązkowo zablokuj dostęp do swojego komputera i do programów w których przetwarzasz dane osobowe hasłem o przynajmniej ponadprzeciętnym stopniu trudności. Aktualizuj swoje hasła co najmniej co 3 miesiące.
  3. Przestrzegaj zasady 3xCZ: czystego biurka (dokumenty papierowe z danymi osobowymi nie mogą być widoczne dla osób trzecich), czystego ekranu (kiedy pracownik opuszcza stanowisko z komputerem, musi być aktywowany wygaszacz bądź opcja automatycznego wylogowania) i czystego pulpitu (pliki na pulpicie nie mogą zawierać danych osobowych w tytułach). Dokumenty zawierające dane osobowe należy przechowywać tak, aby zapewnić realną ochronę tożsamości ich właścicielom i tyczy się to zarówno dokumentów papierowych, jak i elektronicznych.
  4. Do usuwania papierowych dokumentów zawsze używaj niszczarki. Ręczne zniszczenie dokumentu nie daje pełnej gwarancji, że danych osobowych na rozdartym papierze nie będzie się dało choć częściowo odczytać.
  5. Pamiętaj: aby przetwarzać dane osobowe musisz mieć do tego podstawę prawną. Jeżeli przetwarzanie czyichś danych osobowych nie jest już konieczne ani obowiązkowe z punktu widzenia działalności Twojej firmy, zbędne dane osobowe musisz całkowicie i definitywnie usunąć.
  6. Nigdy nie pozostawiaj firmowych urządzeń mobilnych bez nadzoru, jeśli jest możliwość że w jego posiadanie wejdą osoby nieuprawnione.
  7. Jeżeli używasz przenośnego sprzętu firmowego (np. laptopa) poza firmą, pamiętaj o tym, aby zachować szczególną ostrożność.
  8. Uważaj, komu powierzasz dane swoje (a tym bardziej swoich klientów) i pamiętaj by zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zawsze weryfikuj strony internetowe oraz osoby, które proszą Cię o podanie danych osobowych.
  9. Przechowuj dane osobowe w specjalnie wydzielonej przestrzeni (np. papierowe – wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonej szafie, a elektronicznie – na dysku sieciowym).
  10. Jeśli nie jesteś pewien, czy przetwarzanie przez Ciebie czyichś danych osobowych jest zgodne z prawem, zapytaj specjalistę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.